søndag 14. mars 2010

Møte med Oddgeir Brautaset

Da er den 23. nordiske filmfestivalen i Rouen i gang, og de nordiske flaggene vaier på Pont Corneille og langs Rue du general Leclerc. Av norske filmer står Nord, Jernanger og Upperdog på listen over offisielt utvalgte filmer. Ellers vises Secondløitnanten, Løperjenten og den norske filmatiseringen av Kampen om tungtvannet. Samtlige filmer vises i originalversjon med franske undertekster.
I tillegg til rene kinofilmer, vises også seks av episodene i NRK-serien ”Der som ingen skulle tru at nokon kunne bu”. I forbindelse med visningen av disse episodene, er også mannen bak serien, Oddgeir Brautaset, i Rouen. Han fikk vi møte lørdag ettermiddag. Han fortalte om ideen bak serien og hvilket konsept han ønsket at programmene skulle ha. Gjennom arbeidet med serien mente han at han hadde bidratt til å avkrefte myten om at det bare er originaler og særinger som bor på disse plassene. Ofte er det tvert i mot ressurssterke mennesker som har gjort aktive valg. Mange har valgt å forlate det hektiske og stressende livet i byen for å leve et liv i et helt annet tempo ute på disse plassene. Verdier og livsstil er motivet bak valgene. Noen lever av jorda, andre baserer seg på turisme. På spørsmål fra guttene måtte han likevel innrømme at det nok var noen originaler blant dem også. Brautaset fortalte blant annet om en mann som trakk tennene sine selv med slirekniv, og som klippet håret ved hjelp av fjernsynsskjermen og et videokamera. Siden vi i seksjonen kommer fra så godt som hele landet, ble det spurt om hvilke fylker som dominerer. Brautaset sa at det var Finnmark, Nordland, Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og Telemark som dominerte. I Buskerud på en måte nabofylket til Telemark, var det ikke lyktes å finne et eneste sted som kunne oppfylle kriteriene. Flere av elevene kjente dermed til plasser som hadde vært presentert i serien. Serien har hatt en stor succes hjemme, seertallene har vært høye, og etter møtet med Brautaset er det sannsynlig at også noen av elevene her nede vil fatte interesse for ”Der som ingen skulle tru at nokon kunne bu”. Tittelen er for øvrig hentet fra første vers av sangen om Anne Knutsdotter.