søndag 22. mars 2009

Nytt styre i Ganger-Rolv

Forrige lørdag var det generalforsamling i Ganger-Rolv, og i tillegg til ny redaktør i Gjallarhorn, ble det også valgt nytt styre. Etter lange, harde og seige kampvoteringer og en uendelig rekke av benkeforslag, ble Nils ny president og Christer generalsekretær. Redaksjonen gratulerer og ser frem til et godt samarbeide mellom seksjonen og Ganger-Rolv.