torsdag 19. mars 2009

Generalstreik

Torsdag 29. januar og torsdag 19. februar har det vært generalstreik i Frankrike. Streikene dreier seg om redusert kjøpekraft, nedleggelser av arbeidsplasser, skole- og universitetsreformer. Lærerne på lycée Corneille er ikke veldig aktive, men elevene benytter sjansen til å manifestere. Ved begge streikene har elevene blokkert inngangene til skolen med søplekasser, og ledelsen svarer med å være svært forsiktig med å slippe elevene inn i skolen fordi de er redde for at manifestasjonene skal foregå også inne på skolens område. Til tider i dag har skolen derfor vært hermetisk stengt, slik at det ikke er mulig å komme verken ut eller inn. Det er en interessant erfaring for oss som ikke er vant til hverken streik, manifestasjon eller blokader.