onsdag 2. desember 2009

Utdanningssymposiet

For noen startet symposiet allerede torsdag kveld med middag på La Toque d’Or på Vieux Marché. For andre startet det med at inviterte gjester ankom Rouen fredag kveld. For de aller fleste startet det lørdag klokken 12 etter at undervisningen var slutt og skolebygningen tømt for elever. President i Ganger-Rolv, Nils, ønsket velkommen og deretter åpnet Gunn Erla Tønder med et meget nyttig foredrag om Samordna opptak. Hun var litt overrasket over at elevene kjente så dårlig til nettsidene deres - http://www.samordnaopptak.no/info/utenlandsk-utdanning/ - men det har helt sikkert endret seg etter hennes innlegg. Vi fikk også vite at kvoten for realfagspoeng for elever på S er hevet fra 3,5 til 4. Samtidig fikk vi vite at det ikke gis poeng for å ha tatt videregående i utlandet. Etter henne var det ANSA Frankrike sin tur - http://www.ansa.no/Fag_og_Land/Europa/Hovedsiden_om_utdanning_i_Frankrike/ - og i tillegg til alle opplysningene om deres innsats for å promotere nordmenn med utenlandsk utdanning, fikk vi også vite om alle arrangementene ANSA har i Frankrike. Årsmøter, julebord, juleball, tillitsvalgtmøter, kurs for tillitsvalgte osv. Det ble sannsynligvis rekruttert noen kontaktpersoner i løpet av symposiet. .. Til slutt fortalte eksterminal Sondre Pedersen om søknadsprosedyren for de som vil studere i England, det som vel tilsvarer Samordna opptak der. Mye nyttig informasjon fra en entusiastisk Sondre som tydeligvis trives med å studere i York – som er det engelske navnet på den norrøne byen Jorvik – selv om han må dele badekar med 14 medstudenter. Deretter var det pause. Til pausen hadde Christer og secondene bakt deilige boller som gikk ned på høykant. Etter pausen var det stands fra ulike utdanningssteder i Norge dels bemannet av tidligere elever. Eksterminal Stefan Sandstad fra NTNU, Fredrik Molle fra NHH og Martin Rustan vurderte å representere de som gjerne vil ha et friår før de tar fatt på studiene. Symposiet ble avsluttet, for de over 20 sin del, med middag på la Couronne. Alt i alt et vellykket arrangement. Takk til Nils og Christer, og takk til alle fremmøtte fra Lyon og Bayeux.