tirsdag 23. juni 2009

Terminaler 2009

Da er det snart over. Onsdag 24. juni er siste eksamen, så er tre år i utlendighet tilendebrakt og nye horisonter avtegner seg i det fjerne. Resultatene får vi ikke før 7. juli, men uansett så skal dere ha honnør for innsatsen, entusiasmen og viljen. Og dere skal ha honnør for å ha vist veien videre for de som kommer etter dere. Der har dere også gjort en fin figur. Seksjonslederen ønsker lykke til videre i livet. Med den ballasten av både faglig, kulturell og sosial art dere har med dere herfra, har dere de beste forutsetninger for å klare dere bra videre. I tillegg til de personlige forutsetningene som vel bildene gir tilstrekkelig uttrykk for, men som også vil hjelpe dere på veien videre. Lykke til og takk for et fint år!