tirsdag 21. oktober 2008

DAG SOLSTAD

En litt kald og grå kveld i oktober gjestet Dag Solstad Rouen i forbindelse med at boken Genanse og verdighet er blitt oversatt til fransk. Redaktøren for skandinavisk litterattur, Michel Linden, redegjorde for valget av nettopp denne boken, og vi fikk også høre litt om diskusjonen rundt valget av den franske tittelen Honte et dignité, hvor jo genanse og honte egentlig ikke overlapper hverandre. Faktum er at det var vanskelig å finne et dekkende ord som samtidig skulle fungere godt som boktittel.

Det var flere rent fransktalende i denne salen enn under Tove Nilsen besøk i Paris for drøyt en uke siden. De norske elevene hadde møtt tallrikt frem, likeledes noen av lærerne på Corneille.
Dag Solstad fortalte om sin forfatterkarriere, sin politiske tilknytning, bakgrunnen for enkelte av bøkene hans og han avsluttet med å lese de første sidene av boken. Alt i alt en interessant kveld både for elever, lærere og andre fremmøtte.

Dag Solstad svarer på spørsmål til simultantolken og publikum.
Elever fra Coneille, og andre, som nå har fattet en ny og sterk interesse for Dag Solstads forfatterskap.